Les galetes o cookies són fitxers que els webs dipositen al navegador de l’usuari per
recopilar informació i oferir una millor experiència de navegació a l’usuari.

El web d’IDETSA utilitza cookies, píxels o altres dispositius d’emmagatzematge i
recuperació d’informació per fer un seguiment de les interaccions dels usuaris.
Els tipus de cookies que utilitzem són els següents: